• Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành marketing" này sẽ cải thiện kiến thức của bạn về marketing và các thuật ngữ marketing. Phần 1 giới thiệu các thuật ngữ và khái niệm về marketing tổng quát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   65 p utm 25/11/2022 10 0

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành marketing: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành marketing" tiếp tục trình bày các lĩnh vực cốt lõi như sản phẩm, giá và sự xúc tiến, cũng như nghiên cứu, hoạch định và marketing quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   73 p utm 25/11/2022 11 0

 • Ebook Tuổi trẻ với tư duy triệu phú: Phần 1

  Ebook Tuổi trẻ với tư duy triệu phú: Phần 1

  Cuốn sách "Tuổi trẻ với tư duy triệu phú" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bạn là người kiểm soát hoàn hảo tư duy của mình; tư duy của người chiến thắng; Tư duy mở; Tư duy về tiền; Tư duy chi phối ngôn ngữ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p utm 25/11/2022 10 0

 • Ebook Tuổi trẻ với tư duy triệu phú: Phần 2

  Ebook Tuổi trẻ với tư duy triệu phú: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tuổi trẻ với tư duy triệu phú" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nên biết rằng chiến thắng bắt nguồn từ chính bản thân bạn; Đừng chỉ hành động dựa vào cảm xúc; Thái độ thật sự rất quan trọng; Nỗi đau của người chiến thắng; Tin tin khác biệt với đám đông;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   97 p utm 25/11/2022 11 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 1

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng" trình bày những nội dung về: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham...

   111 p utm 25/11/2022 11 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 2

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tài liệu bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng" tiếp tục trình bày những nội dung về: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p utm 25/11/2022 11 0

 • Ebook Rèn luyện kỹ năng hoàn thành đoạn văn Tiếng Anh (Có lời giải chi tiết): Phần 1

  Ebook Rèn luyện kỹ năng hoàn thành đoạn văn Tiếng Anh (Có lời giải chi tiết): Phần 1

  Rèn luyện kỹ năng hoàn thành đoạn văn Tiếng Anh (Có lời giải chi tiết) sẽ giúp các bạn học sinh làm dạng bài hoàn thành đoạn văn hiệu quả hơn trong bài thi Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia. Cuốn sách cung cấp cho người học bí quyết làm dạng bài hoàn thành đoạn văn và các bài tập kèm theo giúp bạn cải thiện, nâng cao được kĩ năng làm bài này, đạt...

   201 p utm 25/11/2022 10 0

 • Ebook Rèn luyện kỹ năng hoàn thành đoạn văn Tiếng Anh (Có lời giải chi tiết): Phần 2

  Ebook Rèn luyện kỹ năng hoàn thành đoạn văn Tiếng Anh (Có lời giải chi tiết): Phần 2

  Cuốn sách Rèn luyện kỹ năng hoàn thành đoạn văn Tiếng Anh (Có lời giải chi tiết) bao gồm nhiều bài tập với giải thích đáp án chi tiết và lời dịch, sẽ giúp người học, đặc biệt là các bạn sĩ tử ôn thi kỳ thi THPTQG đạt được điểm số cao nhất ở dạng bài "hoàn thành đoạn văn" này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách sau đây...

   208 p utm 25/11/2022 11 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng: Phần 2 - Trường Đại học Mở Hà Nội

  Giáo trình Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng: Phần 2 - Trường Đại học Mở Hà Nội

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng" sẽ trình bày các nội dung về: Quản lý hoạt động phục vụ tiệc, quản lý vệ sinh nhà hàng, quản lý an toàn nhà hàng, phục vụ đồ uống,... Hy vọng giáo trình này đáp ứng được nhu cầu học tập cho sinh viên có nhu cầu tìm hiểu bước đầu về công tác quản lỷ...

   116 p utm 25/11/2022 10 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng: Phần 1 - Trường Đại học Mở Hà Nội

  Giáo trình Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng: Phần 1 - Trường Đại học Mở Hà Nội

  Giáo trình "Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng" cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về quản lý dịch vụ ăn uống từ xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý thực đơn, quản lý hoạt động phục vụ ăn uống, quản lý hoạt động phục vụ tiệc tới vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà hàng và các hoạt động tài chính cơ bản trong...

   99 p utm 25/11/2022 11 0

 • Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Tài

  Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Tài

  Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 1 do TS. Nguyễn Hữu Tài biên soạn trình bày các nội dung chính sau: các yếu tố cơ sở của đồ họa; Các hệ màu và cơ chế bộ nhớ màn hình; Các phép xén hình và tô màu; Các phép biến đổi hình học;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p utm 25/11/2022 11 0

 • Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Tài

  Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Tài

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Đồ họa máy tính tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mô hình Wireframe; Mô hình các mặt đa giác - khử mặt khuất; Các mô hình chiếu sáng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p utm 25/11/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số