• Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 1 - TS. Nguyễn Quyết Thắng

  Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 1 - TS. Nguyễn Quyết Thắng

  Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về kinh doanh khách sạn và các loại hình cơ sở lưu trú; phân loại và xếp hàng khách sạn; thiết lập cấu trúc tổ chức kinh doanh khách sạn; tổ chức và quản lý bộ phận tiền sản; tổ chức và quản lý hoạt động kinh...

   294 p utm 25/03/2023 11 0

 • Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 2 - TS. Nguyễn Quyết Thắng

  Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 2 - TS. Nguyễn Quyết Thắng

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn (từ lý thuyết đến thực tế): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản trị các hoạt động chức năng cơ bản trong kinh doanh khách sạn; marketing và bán trong khách sạn; quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn; phân tích kết quả kinh doanh khách sạn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   299 p utm 25/03/2023 7 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhân tố con người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay; Phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p utm 25/03/2023 7 0

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhận thức đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý; Quá trình phát triển lý luận quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   53 p utm 25/03/2023 7 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Tài chính tiền tệ biên soạn nhằm trang bị cho người học và các đố tượng khách những kiến thức cơ bản và mở rộng về lĩnh vực tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, những vấn đề cơ bản về tài chính, tài chính công. Mời các bạn cùng...

   213 p utm 25/03/2023 9 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Giáo trình Tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tài chính tiền tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp, tín dụng, bảo hiểm, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng, chính sách tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   335 p utm 25/03/2023 7 0

 • Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới vận hành và thao tác: Phần 2

  Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới vận hành và thao tác: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tập đoàn Ngân hàng thế giới vận hành và thao tác" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Công tác mua sắm trong dự án vay vốn; Chế độ tổng kho tiền tệ; Các hoạt động nghiệp vụ khác của ngân hàng thế giới; Công ty tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p utm 25/03/2023 9 0

 • Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới vận hành và thao tác: Phần 1

  Ebook Tập đoàn Ngân hàng thế giới vận hành và thao tác: Phần 1

  Ebook "Tập đoàn Ngân hàng thế giới vận hành và thao tác" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thế giới; Cơ cấu tổ chức của ngân hàng thế giới; Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thế giới; Phân tích tính khả thi của dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p utm 25/03/2023 10 0

 • Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan về kiểm toán nội bộ, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p utm 25/03/2023 8 0

 • Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán nội bộ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kiểm toán nội bộ" trình bày các nội dung: Một số chuyên đề kiểm toán, báo cáo kiểm toán và hồ sơ kiểm toán nội bộ, theo dõi sau kiểm toán và đánh giá công việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p utm 25/03/2023 6 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; phân tích mối quan hệ chi phí - Sản lượng và lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p utm 25/03/2023 7 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   168 p utm 25/03/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số