• Ebook Lịch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn: Phần 1

  Ebook Lịch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn: Phần 1

  Cuốn sách "Lịch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn" giúp độc giả cái nhìn bao quát về những tư tưởng chính trị - xã hội nổi bật trong giai đoạn này; đồng thời thể hiện được những chính kiến, những điểm mới trong đánh giá, nhận xét của tác giả. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn...

   200 p utm 25/05/2024 8 0

 • Ebook Lịch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn: Phần 2

  Ebook Lịch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Lịch sử tư tưởng chính trị xã hội Việt Nam thời kỳ Lê Nguyễn" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam truyền Nguyễn; chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam thời Nguyễn, vấn đề canh tân và bảo thủ trong tư tưởng Việt Nam nửa cuối thế kỷ...

   212 p utm 25/05/2024 7 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ: Phần 1

  Ebook "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dự báo chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhân tố chính trị tinh thần và phòng không nhân dân trong tiến hành chống chiến tranh phá hoại của đế quốc...

   83 p utm 25/05/2024 10 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ: Phần 2

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ: Phần 2

  Ebook "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh tổng hợp và nghệ thuật chiến tranh nhân dân để đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng...

   119 p utm 25/05/2024 7 0

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử (In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử (In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử (In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Nhập vào và xuất ra; Chương 3 - Các lệnh lựa chọn; Chương 4 - Lệnh lặp; Chương 5 - Các hàm; Chương 6 - Con trỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   240 p utm 25/05/2024 8 0

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử (In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử (In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử (In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 7 - Mảng; Chương 8 - Xâu; Chương 9 - Các cấu trúc; Chương 10 - Nhập/xuất tệp; Chương 11 - Lập trình hệ thống; Chương 12 - Các đề án; Chương 13 - Công nghệ phần mềm ứng dụng; Chương 14 - Kỹ thuật đồ...

   256 p utm 25/05/2024 8 0

 • Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 1

  Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lập trình lôgic trong Prolog" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mở đầu về ngôn ngữ Prolog; Chương 2 - Ngữ nghĩa của chương trình Prolog; Chương 3 - Các phép toán và số học; Chương 4 - Cấu trúc danh sách;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p utm 25/05/2024 9 0

 • Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 2

  Ebook Lập trình lôgic trong Prolog: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập trình lôgic trong Prolog" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Kỹ thuật lập trình Prolog; Phụ lục A - Một số chương trình Prolog; Phụ lục B - Hướng dẫn sử dụng SWI-Prolog;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p utm 25/05/2024 7 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, kết quả kinh doanh; kế toán đầu tư tài chính và hoạt động khác; kế toán tài sản bằng tiền; kế toán tài sản phải thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   229 p utm 25/05/2024 22 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán tài chính (Tập 2): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như kế toán nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu; báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   248 p utm 25/05/2024 19 0

 • Giáo trình Du lịch bền vững: Phần 1

  Giáo trình Du lịch bền vững: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Du lịch bền vững" do hai tác giả Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu biên soạn đã trình bày tổng quan các vấn đề quan hệ giữa môi trường và du lịch, du lịch bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p utm 25/05/2024 8 0

 • Giáo trình Du lịch bền vững: Phần 2

  Giáo trình Du lịch bền vững: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Du lịch bền vững" trình bày các vấn đề về du lịch bền vững ở các vừng sinh thái nhạy cảm, du lịch miền núi, du lịch vùng ven biển, du lịch sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p utm 25/05/2024 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utm
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERutm200vi