• Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 gồm có 3 chương sau: Chương 1 một số khái niệm cơ bản về hệ thống, chương 2 khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, chương 3 phân tích hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p utm 23/09/2023 5 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thiết kế tổng thể, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p utm 23/09/2023 5 0

 • Ebook Xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện trạng hệ thống pháp lý về định giá thương hiệu, xây dựng mô hình định giá thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p utm 23/09/2023 1 0

 • Ebook Xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xây dựng mô hình định giá thương hiệu Ngân hàng thương mại Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan nghiên cứu về thương hiệu và định giá thương hiệu, cơ sở lý thuyết về định giá thương hiệu ngân hàng thương mại.

   129 p utm 23/09/2023 1 0

 • Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tín dụng quốc tế và tín dụng thương mại quốc tế; Lý thuyết cân bằng lãi suất và vận dụng trong thương mại quốc tế; Các chứng từ và các phương tiện thanh toán thương mại quốc tế; Các phương thức thanh toán thương mại quốc...

   193 p utm 23/09/2023 0 0

 • Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook "Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tiền tệ - tín dụng và thanh toán quốc tế; Cán cân thanh toán và tác động đến thương mại quốc tế; Tỷ giá hối đoái; Dự báo tỷ giá hối đoái trong kinh doanh thương mại quốc tế; Thị trường ngoại hối và kinh doanh thương mại quốc tế;... Mời các...

   113 p utm 23/09/2023 0 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp và quyết định ngắn hạn, quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   236 p utm 23/09/2023 0 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, hệ thống dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí và doanh thu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   210 p utm 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 1

  Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 1

  Giáo trình "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   52 p utm 23/09/2023 6 0

 • Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 2

  Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" trình bày các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p utm 23/09/2023 5 0

 • Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức nhập môn về kỹ năng điều hành công sở hành chính, song cũng có thể giúp học viên có những kiến thức ban đầu và rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về điều hành công sở hành chính. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   40 p utm 23/09/2023 0 0

 • Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Điều hành công sở hành chính nhà nước: Phần 1

  Giáo trình "Điều hành công sở hành chính nhà nước" trình bày một cách hộ thống kiến thức cơ bản về công sở hành chính nhà nước, những kỹ thuật điều hành hoạt động của công sở và quản trị công sở nhằm hảo đảm công sở hoạt động có hiệu quả như thiết kế công việc, phân tích công việc,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   20 p utm 23/09/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utm