• Ebook Thành ngữ tiếng Trung Quốc: Phần 1

  Ebook Thành ngữ tiếng Trung Quốc: Phần 1

  Cuốn sách "Thành ngữ tiếng Trung Quốc"gồm 13 chương, hướng dẫn người học về cách làm thế nào để nói tiếng Trung Quốc như người bản xứ và qua đó nắm vững những điểm ngữ pháp căn bản của tiếng Trung Quốc. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   92 p utm 23/02/2024 29 0

 • Ebook Thành ngữ tiếng Trung Quốc: Phần 2

  Ebook Thành ngữ tiếng Trung Quốc: Phần 2

  Cuốn sách "Thành ngữ tiếng Trung Quốc" này sẽ giúp những người quan tâm đến Trung Quốc hiểu rõ hơn về đất nước và con người của họ thông qua việc học các thành ngữ tiếng Trung Quốc và các câu từ áp dụng trong từng ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   107 p utm 23/02/2024 25 0

 • Ebook Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z: Phần 1

  Ebook Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z: Phần 1

  Cuốn sách "Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z" được biên soạn gồm các mục: Giải thích ngữ nghĩa của cấu trúc - Cách dịch - Cách dùng - Ví dụ minh họa bằng hình ảnh, có phiên âm. Quyển sách cũng là cẩm nang bổ ích không thể thiếu cho các bạn học tiếng Hoa cũng như dự thi HSK. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   106 p utm 23/02/2024 35 0

 • Ebook Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z: Phần 2

  Ebook Cấu trúc - Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z: Phần 2

  Khi học tiếng Trung, việc nắm chắc cấu trúc ngữ pháp cơ bản đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bạn có thể giao tiếp hàng ngày trôi chảy, nâng cao khả năng đọc, dịch, viết khi có nền tảng ngữ pháp vững chắc. Quyển sách "Cấu trúc câu thường dùng trong tiếng Hoa từ A đến Z" sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề về cấu trúc ngữ pháp và cách sử...

   108 p utm 23/02/2024 32 0

 • Giáo trình Đầu tư và kinh doanh bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Đầu tư và kinh doanh bất động sản: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đầu tư và kinh doanh bất động sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, môi trường đầu tư và kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án bất động sản, kinh doanh bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   214 p utm 23/02/2024 23 0

 • Giáo trình Đầu tư và kinh doanh bất động sản: Phần 2

  Giáo trình Đầu tư và kinh doanh bất động sản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đầu tư và kinh doanh bất động sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Thẩm định giá bất động sản, đánh giá hiệu quả đầu tư và kinh doanh dự án bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   208 p utm 23/02/2024 30 0

 • Giáo trình Thuế: Phần 1 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước)

  Giáo trình Thuế: Phần 1 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước)

  Giáo trình Thuế: Phần 1 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về thuế; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p utm 23/02/2024 28 0

 • Giáo trình Thuế: Phần 2 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước)

  Giáo trình Thuế: Phần 2 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước)

  Giáo trình Thuế: Phần 2 (Dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành tài chính nhà nước) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p utm 23/02/2024 24 0

 • Ebook Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Phần 1

  Cuốn sách "Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về ngân hàng trung ương; nghiệp vụ phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương; nghiệp vụ thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p utm 23/02/2024 22 0

 • Ebook Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng trung ương: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Nghiệp vụ ngân hàng trung ương" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nghiệp vụ quản lý ngoại hối; tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng; điều hành chính sách tiền tệ quốc gia; hoạt động thanh tra giám sát của ngân hàng trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   168 p utm 23/02/2024 23 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít: Phần 1

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít" của TS Trương Quốc Chính cung cấp cho bạn đọc những phân tích sâu sắc các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhất là việc vận dụng quan điểm của các nhà kinh điển cũng như những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức xây dựng Nhà...

   158 p utm 23/02/2024 29 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít: Phần 2

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm MácXít" gồm có 3 chương, cụ thể như sau: Quan điểm Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước; quá trình nhận thức và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; quan điểm và giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham...

   78 p utm 23/02/2024 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utm