• Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 1

  Ebook "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phần cứng, phần mềm và phần sụn; Nhập vào xuất ra; Các lệnh lựa chọn; Lệnh lặp; Các hàm; Con trỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   239 p utm 13/07/2022 29 3

 • Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Ebook Lập trình C trong kỹ thuật điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Lập trình C trong kỹ thuật điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mảng; Xâu; Các cấu trúc; Nhập/ xuất tệp; Lập trình hệ thống; Các đề án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   177 p utm 13/07/2022 18 0

 • Ebook Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức chung của máy tính PC; Cơ chế quản lý của hệ điều hành đơn nhiệm MSDOS; Giao tiếp giữa hệ vi xử lý và máy tính PC;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   188 p utm 13/07/2022 18 0

 • Ebook Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình hệ thống trên Windows; Lập trình điều khiển hệ đa phương tiện; Lập trình điều khiển hệ truyền tin Modem; Lập trình Netbios. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   218 p utm 13/07/2022 17 0

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Ebook "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu, thiết kế và phân tích giải thuật, giải thuật đệ qui, mảng và danh sách, ngăn xếp và hàng đợi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   144 p utm 13/07/2022 23 0

 • Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Ebook Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đồ thị và cấu trúc phi tuyến khác, quản lý bộ nhớ, sắp xếp, tìm kiếm, sắp xếp và tìm kiếm ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tài liệu.

   161 p utm 13/07/2022 18 0

 • Ebook Interactive language course Business English: Socializing and Small talk

  Ebook Interactive language course Business English: Socializing and Small talk

  Tài liệu học tiếng Anh thương mại "Interactive language course Business English: Socializing and Small talk" có nội dung gồm 5 bài, trình bày về: making contact; getting to know you; dining out; the office tour; getting ready for a meeting;... Kết thúc mỗi chương là lời giải thích của người hướng dẫn, được trình bày theo hệ thống và phù hợp với các bài tập. Mời các bạn cùng...

   77 p utm 13/07/2022 20 0

 • Ebook Interactive language course Business English: Presentations

  Ebook Interactive language course Business English: Presentations

  Tài liệu học tiếng Anh thương mại "Interactive language course Business English: Presentations" có nội dung gồm 5 bài, trình bày về: let's get started; today's topic is...; my next slide is...; to sum up; any questions;... Kết thúc mỗi chương là lời giải thích của người hướng dẫn, được trình bày theo hệ thống và phù hợp với các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p utm 13/07/2022 22 1

 • Ebook Trắc nghiệm viết câu tiếng Anh

  Ebook Trắc nghiệm viết câu tiếng Anh

  Trong quá trình học tập, học sinh không chỉ luyện tập các bài tập dạng trắc nghiệm mà cũng thường phải viết các bài luận để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. Cuốn sách này là nguồn tài liệu tham khảo cho học sinh, bao gồm rất nhiều các chủ đề thực tế khác nhau, giúp học sinh có thể vận dụng, điều chỉnh và viết một cách tự tin hơn.

   120 p utm 13/07/2022 21 0

 • Ebook Tiếng Anh thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh thương mại quốc tế: Phần 1

  Tiếng Anh thương mại quốc tế là cuốn sách được soạn thảo cho những học viên chuyên ngành thương mại - những người muốn phát huy các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và hoàn thiện kỹ năng nghe. Nó đặt trọng tâm vào cách dùng tiếng Anh thông dụng trong môi trường giao tiếp thương mại quốc tế và chuyên nghiệp. Sách gồm có 6 nội dung lớn và được chia...

   87 p utm 13/07/2022 20 0

 • Ebook Tiếng Anh thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh thương mại quốc tế: Phần 2 gồm có 3 nội dung chính thuộc các tình huống giao tiếp như: Chuyến đi công tác quốc tế, chiêu đãi đối tác kinh doanh, thảo luận một số vấn đề liên quan đến kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p utm 13/07/2022 19 0

 • Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 1 trình bày các bài học phát âm, trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu. Với cách trình bày ngắn gọn cách phát từng âm riêng rẽ và trong câu nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu để rèn luyện cách phát âm tiếng Anh một cách hiệu quả.

   72 p utm 13/07/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số